Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

whatsapp
Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Birimlerimiz | Paşakapısı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

  İNFAZ KALEMİ 
  Hükümlü ve tutuklularımızın Ceza İnfaz Kurumuna girişten itibaren tüm mahkeme işlemlerinin takip edildiği (tutuklama, hükümözeti, hüküm, vasi, sevk, hastane yatışı, tahliye) birimimizdir. 

  PERSONEL KALEMİ
  Personelin izin, devam ve disiplin işlemlerinin takip edildiği birimimizdir. Personelimizin maaş hesaplamalarının ve sevk işlemlerinde ihtiyaç duyulan para ve yolluk durumlarını organize eden birimimizdir.

  AMBAR BİRİMİ
  Kurumda barındırılmakta olan hükümlü ve personelin tüm iaşe işlemleri ambar servisimiz tarafından planlanmakta, ayrıca ihtiyaç duyulan malzeme ve ürünlerin alımı yine bu birimimiz tarafından karşılanmaktadır. 

  EĞİTİM BİRİMİ
  Ceza İnfaz Kurumunda yürütülmekte olan eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetler ile sportif çalışmalarda amaç; Kurumumuzda bulunan hükümlüleri, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmektir. Onları; Özgüvenlerini kazanmış, kendilerine ve çevrelerine duyarlı, sosyal ve manevi yönden toplumla uyumlu, suç ortamından ve suç işlemeyi doğuran sebeplerden uzaklaşmış bir şekilde topluma yeniden kazandırmaktır. 

  SAĞLIK BİRİMİ
  Cezaevimizde bulunan tüm hükümlüler talep etmeleri halinde mesai saatleri içerisinde kurum tabibine çıkartılarak muayene ve ilk tedavileri yapılmaktadır. Acil hallerde hiç bir gecikmeye meydan vermeksizin günün 24 saatinde hastaneye çıkartılarak yine muayenesi yapılmaktadır. Hükümlülerin istifadesine sunulmak üzere kurum kantininde satılan gıda maddelerinin, sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibi başkanlığında görev yapan Muayene ve kabul heyetince kontrol edilir. Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara diş hastalıkları ve tedavileri ile ilgili olarak diş tabibi ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından mevcut bulunan diş ünitesinde hizmet verilmektedir. 

  EMANET PARA BİRİMİ
  Bu servisimiz hükümlülere yakınları tarafından yatırılan paranın bilgisayar ortamında veritabanına yüklenip, içeride mahkumlarımızın para ile teması olmadan alışveriş yapabilme işlemlerini yürütmektedir. 

  MUHASEBE (SAYMANLIK) BİRİMİ
  İşyurtları, kantin hesaplarının tutulup, incelendiği birimimizdir. 

  PSİKO - SOSYAL SERVİSİ
  Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikologdan oluşan psiko-sosyal yardım servisi personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan ve sosyal faaliyetleri organize eden servisimizdir. 

  POSTA VE MEKTUP BİRİMİ
  Hükümlülere gelen ve onlar tarafından gönderilen mektup ve postaların dağıtım ve kontrolünün yapıldığı birimimizdir. 

  ZİYARET KABUL BİRİMİ
  Hükümlülerin ziyaretçilerinin işlemlerini yürüttüğü birimimizdir.

  Adres

  Salacak Mh. Tunusbağı Cd. Paşakapısı Sk. No:1 Üsküdar / İstanbul

  Telefon

  Tel: 0216 342 11 71 - 0506 600 62 87

  Faks: 0216 342 34 41

  E-Posta

  pasakapisikczvisaretadalet.gov.tr